Konsultacje z młodym pokoleniem

„Konsultacje z młodym pokoleniem” to cykl 7 spotkań w kilku miastach, poświęconych istotnym, z perspektywy młodzieży, tematom. Każde ze spotkań rozpoczyna prelekcja eksperta, która jest jednocześnie wstępem do dyskusji.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za obecność. Poniżej udostępniamy fotorelacje, nagrania oraz dokumenty do pobrania z każdego ze zrealizowanych spotkań.

1) „Polityka mieszkaniowa. Młodzi w drodze do własnego M – sytuacja w Polsce i dobre wzorce z zagranicy”

2) „Młodzi na rynku pracy. Jakimi pracownikami jest pokolenie Y i Z? Wymarzone zawody, oczekiwania od pracodawców, wartości na rynku pracy oraz opinie samych pracodawców”

3) „Młodzi w obliczu zapaści demograficznej – ryzyka systemowe oraz postawy wobec solidarności międzypokoleniowej”

4) W obliczu kryzysu systemu edukacji – jak powinniśmy kształcić kolejne pokolenia?

5) „Wszystko jest polityką. Młodzi w obliczu wojny kulturowej – poglądy, postawy, presja rówieśnicza, oczekiwania, motywacje, zaangażowanie. Kim są i czym się motywują młodzi aktywiści polityczni?

6) „Si vis pacem, para bellum. Postawy młodych w zakresie obronności i bezpieczeństwa w obliczu wojny na Ukrainie. Stosunek do służby wojskowej i wiedza z zakresu bezpieczeństwa.”

7) „Obywatel świata. Młodzi w obliczu globalizmu i masowej imigracji. Czy i jak dzisiaj kształtuje się świadomość narodowa.

Podsumowanie projektu

Na koniec realizacji projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca, podczas której eksperci przedstawiali efekt swoich prac. Oprócz tego zorganizowana została debata pt. „Jak młodzi mogą realnie wpływać na otaczającą rzeczywistość” w której udział wzięli: Piotr Trudnowski (Instytut Demokracji Bezpośrodniej) Piotr Mazurek (do niedawna pełnomocnik rządu do spraw Młodzieży) Adam Paczyna (rzecznik ZHR) oraz Marcin Osowski (wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej). Spotkanie zostało zakończone praktycznym szkoleniem Piotra
Trudnowskiego, które zostało poświęcone wykorzystywaniu instytucji demokratycznych, takich jak petycje, referenda lokalne i obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, przez młodzież w ramach lokalnych społeczności. Po zakończeniu Konferencji odbył się również bankiet dla uczestników.

Podobne wpisy