Renowacja grobu Jana Chudzika, sekretarza Romana Dmowskiego

W rocznicę urodzin Jana Chudzika, która przypada na dzień 11 październik, wolontariusze naszej Fundacji wraz z Ruchem Narodowym Podkarpacie uporządkowali jego grób w Brzozowie. Był przedwojennym działaczem Stronnictwa Narodowego, sekretarzem Romana Dmowskiego, podchorążym lotnictwa wojskowego II RP. Zginał w zamachu zaplanowanym na prezesa powiatowych struktur Stronnictwa Narodowego w Brzozowie, mjr. Władysława Owoca.

Urodził się w Wołoszynach (dzisiejszy powiat niżański), absolwent Państwowego Gimnazjum w Nisku. Podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które po trzech latach ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra praw. Podczas studiów wstąpił do Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska” i Straży Narodowej.

Po 1926 został działaczem narodowym w ramach Obozu Wielskiej Polski (OWP), w której to został przewodniczącym komitetu powiatowego Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w Brzozowie. Od 1929 przez dwa lata pełnił funkcję sekretarza osobistego Romana Dmowskiego. W niedzielę 14 maja 1933 Jan Chudzik został zamordowany w skrytobójczym zamachu, zaplanowanym na osobę prezesa powiatowych struktur Stronnictwa Narodowego w Brzozowie, mjr. Władysława Owoca. O tym, dlaczego Chudzik zginął, piszemy w osobnym artykule tutaj.

16 października w Muzeum Regionalnym w Brzozowie o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie pt. „Obóz narodowy wczoraj i dziś” podczas której swoje prelekcje na temat m.in Jana Chudzika i Władysława Owoca, wygłoszą dr hab. Krzysztof Kaczmarski, oraz poseł na sejm Robert Winnicki.

„Był synem wiernym Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie

Czynów jego busolą była w Polskę wiara

Jednak w życia rozkwicie z rąk rodaka ginie

Jak skrytobójczej zbrodni bezwinna ofiara

Przechodniu! Zechciej zanieść do Boga westchnienie

By krwi jego ofiara nie była daremna

By spełnił serca Jego gorące marzenie

I polski naród złączył miłością wzajemną”

—Inskrypcja na grobie Jana Chudzika, przedwojenne zdjęcie grobu

fot: Fundacja Wczoraj i Jutro

Podobne wpisy