Rozwój i profesjonalizacja Fundacji Wczoraj i Jutro

Informujemy, że projekt Rozwój i profesjonalizacja Fundacji Wczoraj i Jutro otrzymał dofinansowanie z funduszy państwowych na łączną kwotę 351 000,00. Dofinansowanie zostało udzielone przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu PROO 2023.

Projekt rozwoju Fundacji Wczoraj i Jutro oparty zostanie o pięć  filarów, łączących ze sobą wzmocnienie Fundacji w wymiarze strategicznym, poprawę stabilności finansowej, a także rozwój prowadzonych przez nią działań, a co za tym idzie wzrost zaangażowania obywateli w życie publiczne. Kluczowe podczas realizacji zadania jest obudowanie Fundacji stałym zapleczem kadrowym oraz regularne koordynowanie działań. Dodatkowo, odpowiadając na wyzwania współczesności 

Działania oparte zostaną o pięć filarów, które szczegółowo opisane zostaną niżej:

1. Profesjonalizacja Organizacji
2. Działalność patriotyczna
3. Działalność kulturalna (ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa)
4. Działalność edukacyjna
5. Networking 

Podobne wpisy