Maria Mirecka-Loryś — całe życie dla narodu

Maria Mirecka-Loryś — całe życie dla narodu

„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie- tak mnie uczono w domu rodzinnym, w szkole w harcerstwie, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w Młodzieży Wszechpolskiej przed wojną” – pisała w swojej książce Maria Mirecka-Loryś. Rzeczywiście, trudno nie zauważyć, że wpajanie tej prawdy narodowej zaowocowało zaangażowaniem się w życie konspiracyjne, kiedy, jak sama podkreśliła, sprawy polskie…